bewoningsgeschiedenis_van_texel_vroege_middeleeuwen
<< Overzicht

Verder >>

De hand van de decorateur Hollands slibaardewerk 1550-1670 door Sjek Venhuis
De hand van de decorateur
Hollands slibaardewerk 1550-1670

door Sjek Venhuis


€ 25,-


In deze publicatie wordt een bijzondere verzameling aardewerk beschreven die is geschonken aan Huis van Hilde. De schenking omvatte 150 rijkversierde schotels, kommen en vuurklokken uit de periode 1550-1670 die bekend staan als slibaardewerk. Dit type aardewerk onderscheidt zich door decoratietechniek, kleurstelling en decoratiemotieven.

In een eerdere publicatie van de auteur (Hoorn des Overvloeds uit 1997) werd een overzicht gegeven van wat toen bekend was over dit aardewerktype. Inmiddels is veel meer materiaal gevonden, verzameld, gerestaureerd en bestudeerd waardoor actualisatie van de kennis nodig was. Zo zijn nieuwe inzichten verkregen rond de datering van dit materiaal, de verspreiding binnen en buiten de productiegebieden en de technologische, typologische en chronologische verhouding tot het Nederlandse sgrafitto-aardewerk en het Duitse Werra- en Weser-aardewerk.

In deze publicatie worden de diverse productiecentra van slibaardewerk aan de hand van vele voorwerpen besproken. Ook poogt de auteur de individuele decorateurs van het slibaardewerk aan de hand van hun handtekening te identificeren. Zo is met deze materiaalstudie een waardevol hulpmiddel ontstaan voor toekomstig archeologisch onderzoek bij het identificeren en dateren van slibaardewerk.


Noord-Hollandse Archeologische Publicaties-12190 pagina's | ISBN 978-94-92428-02-8 | 2023

Open PDF (46 MB)
Zie ook de collectie Venhuis