<< Overzicht

Verder >>

Kennemerland in metaalvondsten
Kennemerland in metaalvondsten
Het levenswerk van detectorzoeker Herman Zomerdijk

door Peter Buis en Mink W. van IJzendoorn


€ 17,50Duizenden metaalvondsten die door detectorzoeker wijlen Herman Zomerdijk zijn gedaan in de regio Kennemerland schetsen een uniek beeld van Noord-Holland door de eeuwen heen. Hij zocht en verzamelde decennialang historische metalen objecten in Noord-Holland en bouwde zo een unieke metaalcollectie op.

Zomerdijk werkte op zorgvuldige wijze, verkocht of ruilde zo goed als nooit vondsten en noteerde, vooral bij de muntvondsten, heel secuur de precieze vondstlocaties. Zo ontstond onder meer een beeld van 2000 jaar munt- en geldcultuur in Noord-Holland met een wetenschappelijke betekenis. Bij wijze van uitzondering kocht de provincie Noord-Holland in 2012 deze collectie metaalvondsten aan. De collectie van zo'n 3000 objecten is bestudeerd en beschreven in een uitgebreide publicatie.

Deel 1 van de publicatie behandelt alle numismatische- (of: 'munt-') vondsten van de Romeinse- tot de Nieuwe tijd. Aan de hand van de munten wordt de Noord-Hollandse en Nederlandse muntgeschiedenis zichtbaar, van een Romeinse denarius uit 82 v. Chr. en een vroegmiddeleeuwse Engelse styca (725-900) tot Hollandse penningen uit de tijd van Floris V (1256-1296) in de Late Middeleeuwen. In de Nieuwe tijd zien we in de munten in de collectie de weerslag van de Tachtigjarige Oorlog en komen munten zoals stuiver, Leeuwendaalder en de gulden op.

In het tweede deel komen de niet-numismatische vondsten aan bod. Deze objecten laten het 'gewone' leven zien van het platteland, van ambacht, handel en kleding maar ook van vrijetijd en vermaak en religie zoals lakenloodjes, knopen, gespen, pelgrimsinsignes en musketkogels.

Beide delen bevatten een uitgebreide catalogus met foto's en specificaties van de metaalvondsten.


Noord-Hollandse Archeologische Publicaties-11316 pagina's | ISBN/EAN 978-94-92428-16-5

Open PDF (13,7 MB)

Concordans:
(tussen de catalogus-PNH- en NUMIS nummers)

PDF (615 kB) | Excel (57 kB)

Zie ook de vondsten en documentatie uit deze publicatie in de collectie.