Het provinciaal depot voor archeologie in het Huis van Hilde te Castricum, productie Studio John Meijer

Provinciaal depot voor archeologie

Het Provinciaal depot voor archeologie van Noord-Holland is gehuisvest in Huis van Hilde te Castricum. Hier bewaren wij meer dan 2 miljoen bodemvondsten, die in totaal ruim 7 km kastruime beslaan. Jaarlijks groeit de collectie met 150-200 meter nieuwe vondsten.

De collecties zijn divers: van vuurstenen werktuigen uit de steentijd tot vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast beschikken wij over een grote documentatiecollectie, deze is ook deels gedigitaliseerd op deze site beschikbaar.

Organisatie en wetgeving
Op grond van artikel 5.8 van de Erfgoedwet 2015 houdt de provincie een depot in stand, waarin archeologische vondsten die zijn gevonden bij opgravingen in de provincie op een toegankelijke wijze worden bewaard.

Binnen de provinciale organisatie is het depot onderdeel van de sector Regionale Economie en Erfgoed van de directie Beleid. De verantwoordelijk gedeputeerde is Zita Pels (GroenLinks).

Bezoekuren
Ons kantoor is voor onderzoekers geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00.-17.00 uur. Om u tijdens uw bezoek volledig van dienst te zijn, is het belangrijk dat u van te voren een afspraak maakt.

Bezoekadres
Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland
Huis van Hilde
Westerplein 6 
1901 NA Castricum
Tel (023) 514 45 14

Postadres en afleveradres voor leveranciers
Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland
Huis van Hilde
Puikman 3
1901 NN Castricum


Vondstmelding
Vondstmeldingen zijn belangrijk omdat deze veel informatie verschaffen over de archeologische waarden en verwachtingen in een gebied. Het maakt het verhaal van ons verleden completer. Om deze reden is het volgens de Erfgoedwet verplicht archeologische vondsten te melden. Hoe u dit aanpakt leest u in het Protocol Vondstmelding van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland. Er is ook een toelichting beschikbaar.

Protocol Vondstmeldingen Noord-Holland

Protocol Vondstmelding

Archeologisch spreekuur
Wilt u meer weten over een vondst die u heeft gedaan: elke eerste woensdag van de maand organiseren wij tussen 14.00u en 15.00u een archeologisch spreekuur in het restaurant van Huis van Hilde. U kunt uw vraag, voorzien van duidelijke foto’s, natuurlijk ook aan ons mailen

Wij verrichten geen taxaties. Hiervoor raden wij u aan contact te zoeken met een erkende antiquair of veilinghuis.

Aanleveren vondsten en documentatie door uitvoerders onderzoek
Het aanleveren van vondstmateriaal en documentatie verloopt volgens protocol 4010 (KNA 4.1). Daarnaast zijn onze aanvullende voorwaarden van toepassing.

De gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Hoorn en Zaanstad onderhouden een eigen depot en zijn daarmee ook eigenaar van de vondsten en documentatie afkomstig van onderzoek binnen de grenzen van hun gemeenten. 

Archeologisch spreekuur, foto Kees Zwaan

Archeologisch spreekuur, foto Kees Zwaan.


Privécollecties
Interesse voor archeologie is natuurlijk niet enkel van onze tijd. Noord-Holland kende ook in het verleden gedreven amateurarcheologen die in hun vrije tijd bouwplaatsen afstruinden naar sporen uit het verleden. Helaas eindigen deze collecties vaak op zolder of worden door nabestaanden weggegooid.

Het depot is uiteraard altijd geïnteresseerd in dergelijke particuliere verzamelingen. Wanneer wij een collectie van u overnemen, biedt dit de garantie dat deze voor de toekomst bijeen blijft en dat de naam van de vinder er aan verbonden zal blijven. 

Bruikleenaanvragen
Het zou jammer zijn wanneer bijzondere vondsten voor het publiek onzichtbaar blijven. Dat gebeurt gelukkig ook niet. Musea en andere culturele organisaties kunnen bij het organiseren van tentoonstellingen een bruikleenverzoek indienen.

Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Maar omdat het vaak om kwetsbare voorwerpen gaat, stellen wij natuurlijk wel voorwaarden aan de wijze van tentoonstellen. Bovendien is de bruikleennemer verplicht het materiaal 'van spijker tot spijker' te verzekeren. Vondsten in onze permanente tentoonstelling in Huis van Hilde worden niet uitgeleend.

Een voorbeeld van een standaard bruikleenovereenkomst kunt u hieronder downloaden. Uw verzoek dient minimaal 8 weken voor de opening van uw evenement bij de beheerder van het depot bekend te zijn.


Gebruik fotomateriaal
Alle foto's van onze collectie zijn beschikbaar op basis van een CC BY-SA 4.0 licentie. U mag deze afbeeldingen dus hergebruiken, kopiëren, veranderen, verspreiden en gebruiken in eigen toepassingen. Elk afgeleid werk moet onder dezelfde licentie worden aangeboden. Deze afbeeldingen kunnen ook gratis gebruikt worden voor publicaties. U dient daarbij wel de bron van de afbeelding te vermelden, te weten: 'Foto Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland'. Toezending van een exemplaar van uw publicatie voor onze bibliotheek stellen wij uiteraard zeer op prijs.