<< Overzicht

Verder >>

Kennemerland in de Bronstijd
Kennemerland in de Bronstijd
Inventarisatie en synthese van de archeologische vindplaatsen

door Jos Kleijne


€ 10,-
Van vuurstenen sikkels tot grafstructuren met bijgiften (zoals een bronzen bijl en gouden haarringen), de Bronstijd in Kennemerland bracht prachtige vondsten voort. Alle archeologische vindplaatsen uit deze periode in de regio Zuid-Kennemerland zijn ge nventariseerd in n publicatie. De synthese van de kennis richt zich op de inrichting van het cultuurlandschap, de materi le cultuur en de voedselvoorziening.

Het eerste deel van de publicatie behandelt de onderzoeksgeschiedenis naar de Bronstijd in het kustgebied van Noord-Holland, de landschappelijke ontwikkeling van Kennemerland en de chronologie. Deel twee omvat de resultaten van de kennisinventarisatie van alle vindplaatsen. Het derde deel van de publicatie behandelt de drie centrale thema's (het cultuurlandschap, de materi le cultuur en de voedselvoorziening) en laat zien op welke manier Kennemerland tijdens de Bronstijd deel uitmaakte van een regionaal en internationaal netwerk.

Noord-Hollandse Archeologische Publicaties-187 pagina's | ISBN 978-94-92428-00-4 | 2015

Open PDF (34,6 MB)
Zie ook Kennemerland in de collectie