<< Overzicht

Verder >>

Castricum Oosterbuurt
Castricum Oosterbuurt aardewerkonderzoek
Hilde komt thuis

door Frans Diederik€ 10,-
Uitgebreid onderzoek naar aardewerk dat bij eerdere opgravingen in 1995 en 1996 in de Oosterbuurt in Castricum gevonden is vormt de basis voor deze publicatie. Het werpt een nieuwe blik op de bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland en de plek waar de naamgeefster van archeologiecentrum Huis van Hilde gevonden is.

Het was al bekend dat dit westelijk kustgebied langdurig en herhaaldelijk bewoond was. Met dit aardewerkonderzoek kon op basis van nieuwe inzichten worden aangetoond dat het gebied Castricum Oosterbuurt ook in de vierde eeuw bewoond werd, in tegenstelling tot wat men eerder dacht. In die tijd was de gevonden nederzetting omringd met een gracht en een wal waarop een stenen gebouw of structuur stond. Met dit onderzoek is toch de plek (en het huis) gevonden van de naamgeefster van Huis van Hilde. De Oosterbuurt in Castricum heeft hierdoor een nog belangrijker plaats in de Noord-Hollandse archeologie van de (laat-) Romeinse tijd gekregen.

Noord-Hollandse Archeologische Publicaties-564 pagina's | ISBN 978-94-92428-10-3 | 2020 | 2e herziene versie

Open PDF (34,6 MB)
Zie Oosterbuurt in de collectie