<< Overzicht

Verder >>

Van het voorland verdwenen Archeologisch onderzoek rond het kerkhof van het laatmiddeleeuws Almersdorp, vlakbij Opperdoes, gemeente Medemblik door S. Gerritsen, C. van der Linde, J. Leek & L. Kootker
Van het voorland verdwenen
Archeologisch onderzoek rond het kerkhof van het laatmiddeleeuws Almersdorp, vlakbij Opperdoes, gemeente Medemblik

door S. Gerritsen, C. van der Linde, J. Leek & L. Kootker.

De aanleg van een rotonde op de kruising tussen de provinciale weg N239 en de Almersdorperweg bood een uitgebreide kijk in het middeleeuwse verleden van het voormalig dorpje Almersdorp. Een deel van het kerkhof, dat eens toebehoorde aan de kerk van het dorp Almersdorp, werd gevonden. Gelegen in het waterrijke West-Friesland kenmerkte de geschiedenis van dit dorp zich door het effect van de nabijgelegen zee. Deze publicatie behandelt het uitgevoerde archeologisch onderzoek en geeft een nadere analyse van eerder gedaan onderzoek naar verdronken nederzettingen in West-Friesland.

Op het terrein van het voormalige kerkhof van Almersdorp werden een aantal graven gevonden die waarschijnlijk dateren van na ‘de Grote Inlaag’ van 1335. Door verschillende stormen en vloeden werd inlaging van gebieden noodzakelijk, dat wil zeggen het vrijgeven van land aan het water. Almersdorp kwam in stappen dichter bij de zee te liggen en eindigde uiteindelijk geheel buitendijks. Het onderzoek naar andere verdronken nederzettingen in de Wieringermeer kon worden gedaan aan de hand van eerder uitgevoerd onderzoek ten tijde van de drooglegging van de Wieringermeer. Op basis van de datering van het gevonden keramiek kon een reconstructie van het middeleeuwse landschap worden gemaakt met behulp van fasekaarten. Ook hieruit bleek de grote invloed die verschillende stormvloeden in de 12de  tot 14de  eeuw hadden op het landschap van West-Friesland.

Noord-Hollandse Archeologische Publicaties-4268 pagina's | ISBN 978-94-92428-11-0 | 2017

Open PDF (11,8 MB)
Zie ook Almersdorp in de collectie