<< Overzicht

Verder >>

Een Beemster poldermolen
Een Beemster poldermolen
Archeologisch onderzoek rond de Draaioorder molengang in Zuidoostbeemster.

door M.L. Schabbink
(eindredactie)


€ 10,-
Wel 50 poldermolens waren er in de 17de eeuw nodig om het Beemstermeer droog te malen. Al deze molens verdwenen in de loop van de tijd. Het maakte het onderzoek naar de resten van de Draaioordermolen in Zuidoostbeemster bijzonder. Deze rapportage behandelt het archeologisch onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren in verband met de verbreding van de N244.

De helft van de plattegrond van een poldermolen die behoorde tot de Draaioorder molengang kon worden onderzocht en gedocumenteerd. Resten van een bakstenen voor- en achterwaterloop werden gevonden met een sterk gesleten bakstenen vloer. Verder kwam veel hout aan het licht dat diende als funderingspalen en als beschoeiing van de onderzijde van de molen. Het erf rond de molen kon worden teruggevonden met sporen van een bijgebouw en kuilen met slachtafval. Uit de molengang zelf kwamen veel vondsten die inzicht geven in het leven van de molenaarsfamilies die deze molen hebben bewoond.


Noord-Hollandse Archeologische Publicaties-9116 pagina's | ISBN 978-94-92428-14-1 | 2020

Open PDF (34,6 MB)

Bijlagen:
1. Sporenlijst
2. Murenlijst
3. Vondstenlijst keramiek
4. Vondstenlijst bouwkeramiek
5. Tellijst en catalogus kleipijpen
6. Dendrochronologische analyse
7. Catalogus keramiek en glas

Zie ook de vondsten en documentatie van het onderzoek naar de Draaioorder molengang in de collectie.